Øke lønnsomheten? Start med gode medarbeidersamtaler.